Från mjöl till bostäder.

Strax intill huset vi flyttar till i augusti ligger den gamla Juvelkvarnen som just nu byggs om till bostäder.
Vi var själva intresserade i ett tidigt skede men insåg snart att det skulle bli alldeles för dyrt för oss.

Kvarnen byggdes redan 1914 och bestod till en början av tre fristående byggnader. Kvarnbyggnaden, silobyggnaden och mjölmagasinet. Under årens lopp byggdes dessa samman med varandra.
Här i en av Nordeuropas största valskvarnar tillverkades över 50 sorters mjöl,  till allt från bröd och pellets till färg, klister och batterier.

Verksamheten upphörde i maj 1991 och fram tills nu när bostäderna börjar ta form har det stått tomt.
Fotot är taget i början 1990 och inga hus vid Eriksbergs kaj är ännu byggda


image118

Foto : Göteborgs Stadsmuseum


Vy från Kvarnen

image119

Foto : JM


En av få lägenheter som fortfarande är till salu.

image120


image121


image122

Foto : JM
Trackback
RSS 2.0