En hyllning till Landshövdingehusen

Bostadsbyggandet i Göteborg under 1800-talet var reglerat så att man bara fick bygga högst tvåvånings bostadshus i trä. Dessa regler hade tillkommit för brandsäkerheten. Eftersom det var dyrt att bygga flervåningshus i sten och oekonomiskt att bara bygga tvåvåningshus uppkom ett förslag att bygga ett hybridhus med en nedervåning i sten och två övre våningar av trä.

De flesta av landshövdingehusen byggdes för arbetarklassen och lägenheterna bestod oftast av ett rum och kök. Uppemot femton personer bodde i dessa lägenheter. Husen byggdes med innegårdar och lägenheterna hade ofta inkommande ljus från två väderstreck; ett fönster i köket som vätte mot gården och ett till två fönster ut mot gatan.


Eftersom landshövdingehus byggdes under en så pass lång period (1875-1947), visar de på en stor variation i byggnadsstilar. De första landshövdingehusen som byggdes mellan 1875-1880 har en klassisk strikt stil med ett fåtal dekorationer. Husen som byggdes mellan 1880-1890 försökte imitera högreståndshus av sten och har liggande panel och är rikt dekorerade. Till exempel fick dessa hus ofta hörntorn och stenväggen gavs en rustik yta.


Under 1920-talet då stilen var art noveau och jugend fick husen en mörkare färgskala - ofta rödbruna. Fasaderna utsmyckades med portaler och balkonger.


När funktionalismen kom på 1930-talet blev fasaderna renare och många hus byggdes med stående panel för att fasaden skulle få en stramare yta. Under denna period putsade man ofta stenväggen på undervåningen för att även den skulle vara slät.


År 1936 beslutade byggnadsnämnden i Göteborg att inte tillåta nya områden för bebyggelse med landshövdingehus, utan man fick endast tillstånd att komplettera redan existerande landshövdingehusbebyggelse. År 1945 förbjöds all bebyggelse med landshövdingehus. Skälet var risken för omfattande eldsvådor i händelse av krig. Men beroende på redan givna bygglov uppfördes de sista landshövdingehusen så sent som 1947. Totalt hade då 3 290 hus uppförts och utgjorde cirka 20% av fastighetsbeståndet samt 42,5% av lägenhetsbeståndet. Nära hälften (47%) av stadens invånare bodde i dessa hus.


Under främst 1960- och 1970-talen revs mängder av landshövdingehus istället för att renoveras. Att det finns kvar så pass många beror mycket på de massiva protester under dessa år mot rivningarna av husen. Källa : Wikipedia.

Jag har tidigare skrivit om kampen för att bevara Göteborgs äldsta landshövdingehus Oktanten i Majorna här.


Även om man som Göteborgare inte bott i ett landshövdingehus själv så finns det nog knappast någon infödd Göteborgare som inte har en släkting, vän eller bekant som gjort eller gör det och fast dom ofta både är dragiga, dåligt isolerade och i de flesta fall balkonglösa så har dom nog en särskild plats i alla Göteborgares hjärtan. Det kan liksom nästan inte bli mer Göteborskt i bostadsväg än ett landshövdningehus. 

Med hjälp av främst Stadshem som säljer många lägenheter i dessa hus så har jag satt ihop en liten hyllning i bilder till dessa hus. 


Foto : Nummer 2 och 3 Alvhem, alla övriga foton Stadshem.

Trackback
RSS 2.0